Menu Close

Concept op maat

Hoe gaan wij te werk? Het begint om een passend advies te geven en daarbij via afmetingen in te schatten hoeveel/welk materiaal er nodig is. Hierbij geven wij u de kans om zelf in te springen als u andere wensen heeft.

Daarbij moet u denken aan:

  • -Locatie bron of watertappunt
  • -locatie pomp
  • -Locatie sproeiers

Locatie bron of watertappunt:

Bij de locatie van de bron of watertappunt moet er rekening gehouden worden met een stroomvoorziening. De stroomvoorziening is voor de pomp en eventueel de automatische beregening zeer belangrijk.

Locatie pomp:

De locatie van de pomp is belangrijk in het palen van het aantal meter dat de pomp aan water moet verplaatsen. Dit om te zien hoeveel meter leiding er nodig is en hoeveel m3 de pomp moet leveren.

Locatie sproeiers:

Bij het bepalen van de sproeiers wordt er nadrukkelijk gekeken hoe ver de sproeiers komen. Dit om te zorgen dat de sproeier elk punt bereikt in de tuin en er geen bruinen vlekken ontstaan.